קסטל למדרגות

-01- קסטל 5ס

-01- קסטל 5ס"מ מלוטש

-02- 3 ס

-02- 3 ס"מ +חריץ "קמט" ברום

-03- 3 ס

-03- 3 ס"מ +חריץ "קמט" ברום

-04- חריץ

-04- חריץ "קמט" 5 ס"מ

-05- מדרגות משולשות עובי 5 ס

-05- מדרגות משולשות עובי 5 ס"מ

-06- מדרגות עובי 3 ס

-06- מדרגות עובי 3 ס"מ מלוטשות

-07- מדרגות קסטל בעיבוד עתיק

-07- מדרגות קסטל בעיבוד עתיק

-08- מדרגות קסטל בעיבוד עתיק

-08- מדרגות קסטל בעיבוד עתיק