קסטל למדרגות

-01- מדרגות קסטל ברונז עובי 5 ס

-01- מדרגות קסטל ברונז עובי 5 ס"מ עיבוד מט

-02- מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס

-02- מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס"מ עיבוד מלוטש כולל קמט ניתוק ברייזר

-03-  מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס

-03- מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס"מ עיבוד מלוטש כולל קמט ניתוק ברייזר

-04- מדרגות קסטל ברונז עובי 5 ס

-04- מדרגות קסטל ברונז עובי 5 ס"מ עיבוד מט כולל קמט ניתוק ברייזר

-05- מדרגות קסטל ברונז עובי 5 ס

-05- מדרגות קסטל ברונז עובי 5 ס"מ עיבוד מט

-06- מדרגות קסטל ברונז עיבוד עתיק

-06- מדרגות קסטל ברונז עיבוד עתיק

-07- מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס

-07- מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס"מ עיבוד עתיק