קסטל

-01- עובי 3 ס

-01- עובי 3 ס"מ מחוספס

-02- עובי 3 ס

-02- עובי 3 ס"מ מחוספס

-03- עובי 3 ס

-03- עובי 3 ס"מ מחוספס

-04- עובי 5 ס

-04- עובי 5 ס"מ מחוספס

-05- עובי 7 ס

-05- עובי 7 ס"מ מחוספס +פסי חירוץ נגד החלקה

-06- עובי 7 ס

-06- עובי 7 ס"מ מחוספס +פסי חירוץ נגד החלקה

-07- עובי 7 ס

-07- עובי 7 ס"מ מחוספס +פסי חירוץ נגד החלקה

-8- מדרגות קסטל עמוקות עובי 5 ס

-8- מדרגות קסטל עמוקות עובי 5 ס"מ

-09- עובי 7 ס

-09- עובי 7 ס"מ מחוספס +פסי חירוץ נגד החלקה

-10- עובי 7 ס

-10- עובי 7 ס"מ מחוספס +פסי חירוץ נגד החלקה

-11- מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס

-11- מדרגות קסטל ברונז עובי 3 ס"מ עיבוד מכובס