בזלת

-01- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-01- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-02- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-02- בזלת ויטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-03- בזלת ויאטנמית בעיבוד נסור

-03- בזלת ויאטנמית בעיבוד נסור

-04-בזלת שברים מכובס

-04-בזלת שברים מכובס

-05- בזלת 20/20 מכובס

-05- בזלת 20/20 מכובס

-06-בזלת פסיעות רנדומלית

-06-בזלת פסיעות רנדומלית

-07- בזלת פסיעות רנדומלית

-07- בזלת פסיעות רנדומלית

-08- אבני מדרך מבזלת נסורה

-08- אבני מדרך מבזלת נסורה

-09- אבני מדרך מבזלת נסורה

-09- אבני מדרך מבזלת נסורה

-10- בזלת פסיעות רנדומלית

-10- בזלת פסיעות רנדומלית

-11- בזלת פסיעות רנדומלית

-11- בזלת פסיעות רנדומלית

-13- בזלת 20/20 מכובס

-13- בזלת 20/20 מכובס

-14- בזלת 20/20 מכובס

-14- בזלת 20/20 מכובס

-15- בזלת מוברשת 40 חופשי

-15- בזלת מוברשת 40 חופשי

-16- בזלת מוברשת 40 חופשי

-16- בזלת מוברשת 40 חופשי

-17- פורפידו מבוקע 10/10

-17- פורפידו מבוקע 10/10

-18- פורפידו מבוקע 10/10

-18- פורפידו מבוקע 10/10

-19- פורפידו מבוקע 10/10

-19- פורפידו מבוקע 10/10

-20- פורפידו מבוקע 10/10

-20- פורפידו מבוקע 10/10

-21- פורפידו מבוקע 10/10

-21- פורפידו מבוקע 10/10

-22- פורפידו מבוקע 10/10

-22- פורפידו מבוקע 10/10

-23- פורפידו מבוקע 10/10

-23- פורפידו מבוקע 10/10

-24- פורפידו מבוקע

-24- פורפידו מבוקע

-25- פלטות בזלת בשביל כניסה

-25- פלטות בזלת בשביל כניסה

-26- בזלת 3 גדלים מכובסת

-26- בזלת 3 גדלים מכובסת

-27- מדרכי בזלת גוון כהה

-27- מדרכי בזלת גוון כהה

-28- מדרכי בזלת גוון כהה

-28- מדרכי בזלת גוון כהה

-29- בזלת 20/20

-29- בזלת 20/20

-30- בזלת וייטנאמית בעיבוד 'שרוף'

-30- בזלת וייטנאמית בעיבוד 'שרוף'