פוסיל מדרגות חוץ

-01- מדרגות אבן פוסיל עובי 5 ס

-01- מדרגות אבן פוסיל עובי 5 ס"מ עיבוד מט כולל פס נגד החלקה

-02- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס

-02- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס"מ עיבוד מחוספס

-03- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס

-03- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס"מ עיבוד מחוספס

-04- מדרגות אבן פוסיל מרוצפות באריחים

-04- מדרגות אבן פוסיל מרוצפות באריחים

-05- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס

-05- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס"מ עבוד מחוספס

-06- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס

-06- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס"מ עיבוד מחוספס

-07- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס

-07- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס"מ עיבוד מחוספס

-08- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס

-08- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס"מ עיבוד מחוספס /ריצוף בשביל פוסיל 4 גדלים

-09- מדרגות אבן פוסל עובי 5 ס

-09- מדרגות אבן פוסל עובי 5 ס"מ עיבוד מחוספס

-10- מדרגות אבן פוסיל עובי 5 ס

-10- מדרגות אבן פוסיל עובי 5 ס"מ עיבוד מחוספס

-11- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס

-11- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס"מ עיבוד מחוספס

-12- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס

-12- מדרגות אבן פוסיל עובי 3 ס"מ עיבוד מחוספס

-13- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס

-13- מדרגות אבן פוסיל עובי 2 ס"מ עיבוד מחוספס

-14- מדרגות אבן פוסיל עיבוד מחוספס

-14- מדרגות אבן פוסיל עיבוד מחוספס

-15- מדרגות פוסיל עובי 5 ס

-15- מדרגות פוסיל עובי 5 ס"מ עיבוד מחוספס

-16- מדרגות פוסיל עובי 3 ס

-16- מדרגות פוסיל עובי 3 ס"מ עיבוד מכובס

-17- מדרגת פוסיל עובי 3 ס

-17- מדרגת פוסיל עובי 3 ס"מ עיבוד מחוספס (סילר רטוב)