בריק אבן

-01- בריק

-01- בריק "אפיון גריי" 20/7 מכובס

-02- בזלת מעורבת 18/7 ס

-02- בזלת מעורבת 18/7 ס"מ מכובס

-03- בריק

-03- בריק "אפיון גריי" 20/7 מכובס

-04- בריק

-04- בריק "אפיון גריי" 20/7 מכובס

-05- טרוורטין מכובס 20/7 ס

-05- טרוורטין מכובס 20/7 ס"מ

-06- טרוורטין מכובס 20/7 ס

-06- טרוורטין מכובס 20/7 ס"מ

-07- צפחה שחורה

-07- צפחה שחורה

-08- טרוורטין מכובס

-08- טרוורטין מכובס

-09- טרוורטין מכובס

-09- טרוורטין מכובס

-10- טרוורטין מכובס

-10- טרוורטין מכובס

-11- בריק אבן נהרי מכובסת

-11- בריק אבן נהרי מכובסת

-12- בזלת מעורבת 18/7 ס

-12- בזלת מעורבת 18/7 ס"מ מכובס

-13- אבני לקט מכובסות

-13- אבני לקט מכובסות

-14- אבני לקט מכובסות

-14- אבני לקט מכובסות

-15- אבני לקט מכובסות

-15- אבני לקט מכובסות

-16- בריק פראי

-16- בריק פראי

-17- אבני לקט

-17- אבני לקט

-18- אבני לקט

-18- אבני לקט

-19- בריק אבן פראי גוון אפור

-19- בריק אבן פראי גוון אפור

-20-בריק טרוורטין סקאבוס מבוקע מכובס

-20-בריק טרוורטין סקאבוס מבוקע מכובס