בזלת

-01- רצפת בזלת חיתוך רנדומלי

-01- רצפת בזלת חיתוך רנדומלי

-02- רצפת בזלת חיתוך רנדומלי

-02- רצפת בזלת חיתוך רנדומלי

-03- רצפת בזלת חיתוך רנדומלי

-03- רצפת בזלת חיתוך רנדומלי

-04-בזלת מדרכים עיבוד נסור

-04-בזלת מדרכים עיבוד נסור