ספי חלון

-01- קסטל 5 ס

-01- קסטל 5 ס"מ

-02- סאני 7 ס

-02- סאני 7 ס"מ

-03- טרוורטין מכובס עובי 7 ס

-03- טרוורטין מכובס עובי 7 ס"מ

-04- קסטל 5 ס

-04- קסטל 5 ס"מ

-05- טרוורטין מכובס 7 ס

-05- טרוורטין מכובס 7 ס"מ

-06- טרוורטין מכובס 7 ס

-06- טרוורטין מכובס 7 ס"מ

-07- טרוורטין מכובס 7 ס

-07- טרוורטין מכובס 7 ס"מ

-08- קסטל 7 ס

-08- קסטל 7 ס"מ

-09- קסטל 7 ס

-09- קסטל 7 ס"מ

-10- טרוורטין מכובס

-10- טרוורטין מכובס

Saf11

Saf11

Saf12

Saf12

Saf13

Saf13

Saf14

Saf14

Saf15

Saf15

Saf16

Saf16

Saf17

Saf17

Saf18

Saf18

Saf19

Saf19

Saf20

Saf20

-21- סף חלון חלילה מעוצב

-21- סף חלון חלילה מעוצב

-22- סף חלון חלילה מעוצב

-22- סף חלון חלילה מעוצב

-23- סף בזלת עובי 5 ס

-23- סף בזלת עובי 5 ס"מ

-24- סף בזלת עובי 5 ס

-24- סף בזלת עובי 5 ס"מ

-25- סף חלון 'שיי גריי' 5 ס

-25- סף חלון 'שיי גריי' 5 ס"מ מאט