חירבה

01א - אבן חירבה פירוק

01א - אבן חירבה פירוק

02ב - אבן חירבה בשילוב אבי מדרך עיבוד עתיק

02ב - אבן חירבה בשילוב אבי מדרך עיבוד עתיק

-01- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-01- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-02- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-02- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-03- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-03- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-04- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-04- אבן חירבה (מלון לחוף הכנרת)

-05- חירבה עתיקה

-05- חירבה עתיקה

-06- אבן חירבה עתיקה

-06- אבן חירבה עתיקה

-07- חירבה נווה זיו

-07- חירבה נווה זיו

-08- חירבה נווה זיו

-08- חירבה נווה זיו

-09- חירבה

-09- חירבה

-10- חירבה

-10- חירבה

-11- חירבה

-11- חירבה

-12- חירבה

-12- חירבה

-13- חירבה

-13- חירבה

-14- חירבה

-14- חירבה

-15- חירבה

-15- חירבה

-16- חירבה בהרכבה פראית

-16- חירבה בהרכבה פראית

-01- חירבה בהרכבה פראית

-01- חירבה בהרכבה פראית

-18- חירבה בהרכבה פראית

-18- חירבה בהרכבה פראית

-19- חירבה בהרכבה פראית

-19- חירבה בהרכבה פראית

-20- חירבה

-20- חירבה

-21- בית פרטי צפת

-21- בית פרטי צפת

-22- חירבה בגוון פראי שדה- יעקב

-22- חירבה בגוון פראי שדה- יעקב

-23- בית פרטי רמת ישי

-23- בית פרטי רמת ישי

-24- חירבה מידות קטנות אלון הגליל

-24- חירבה מידות קטנות אלון הגליל

-25- חירבה במראה שטוח

-25- חירבה במראה שטוח

-26- חירבה במראה שטוח

-26- חירבה במראה שטוח

-27- חירבה

-27- חירבה "מעונתקת" בגדלים קטנים

-28- חירבה גוון מדיום

-28- חירבה גוון מדיום

-29- חירבה בהרכבה פראית

-29- חירבה בהרכבה פראית

-30- גוון מדיום

-30- גוון מדיום

-31-  חירבה אריחים קטנים בית פרטי צפת

-31- חירבה אריחים קטנים בית פרטי צפת

-32- אבן לקט פראית

-32- אבן לקט פראית

-33- חיפוי חירבה

-33- חיפוי חירבה

-34- חיפוי חירבה

-34- חיפוי חירבה

-35- חיפוי חירבה

-35- חיפוי חירבה

-36- חירבה פראי

-36- חירבה פראי

-37- חירבה

-37- חירבה

-38- חירבה

-38- חירבה

-39- חירבה נווה זיו

-39- חירבה נווה זיו

-40- חירבה נווה זיו

-40- חירבה נווה זיו

-41- חירבה נווה זיו

-41- חירבה נווה זיו

-42- עמודי חירבה נווה זיו

-42- עמודי חירבה נווה זיו

-43-אבן חירבה בשילוב עם אבני מדרך

-43-אבן חירבה בשילוב עם אבני מדרך

-44- אבו חירבה חיפוי קיר

-44- אבו חירבה חיפוי קיר